Kasvien takuu

Viherpihalle Suomi Oy antaa myymilleen kasveille oheisten Taimistoviljelijät ry:n takuuehtojen mukaisen takuun:

KASVILLISUUDEN TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

19.1.2004 hyväksymät ja 19.12.2006 täydennetyt

 

Viherrakennusurakkaan kuuluva takuu

Viherurakoitsija vastaa kaikista tekemistään töistä ja antaa niille sopimuksen mukaisen takuun. Elävän kasvillisuuden osalta otetaan huomioon Viherympäristöliitto ry:n hyväksymät taimien toimitus- ja takuu-ehdot viherrakentamiseen.

Urakoitsija hoitaa istutettuja kasveja istutustyön jälkeen vastaanottotarkastukseen asti. Jos urakkasopimuksessa ei ole määritelty kunnossapidon laajuutta, vastaanottotarkastuksen yhteydessä on sovittava, kuka hoitaa urakkakohdetta. Kunnossapidon laajuus ja aika tulisi aina määritellä tarjouspyynnön yhteydessä ja niistä tulisi sopia etukäteen.

Jos jatkohoidosta ei ole sovittu, viherurakoitsijan vastuu päättyy kasvillisuuden osalta vastaanottotarkastukseen. Kasveille annetaan kasvuunlähtötakuu taimien toimitusehtoihin sisältyvin rajoituksin. Jos istutusten ja nurmikon kunnossapitotyötä ei tilata urakoitsijalta, tilaaja on velvollinen heti vastaanottotarkastuksen jälkeen käynnistämään kasvien ja nurmikon tarvitsemat hoitotyöt kasvien kasvuunlähdön turvaamiseksi.

Urakoitsija antaa kirjalliset istutusten ja nurmikon hoito-ohjeet, jos ne eivät sisälly sopimusasiakirjoihin.

Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan urakoitsijan pyynnöstä valmiin työn viivyttelemättä. Vastaanottotarkastuksen jälkeen urakoitsija ei ole vastuussa mahdollisten poikkeuksellisten luonnonolojen aiheuttamista vahingoista. Urakoitsija ilmoittaa välittömästi tilaajalle havaitsemistaan vaurioista. Urakoitsija ei vastaa myöskään kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista.

Urakoitsija ei vastaa kasveista, jotka eivät ole kestäviä työkohteen menestymisvyöhykkeellä. Kasvilajikohtainen merkintä menestymisvyöhykkeestä on oltava suunnitelman kasviluettelossa. Noudatetaan Taimistoviljelijät ry:n menestymisvyöhykekarttaa kasviluetteloineen. Jos suunnitelmassa olevaa kasvia tai taimikokoa ei ole saatavissa, urakoitsija tarjoaa lähinnä vastaavaa kasvia tai taimikokoa. Muutoksesta on sovittava suunnittelijan/tilaajan kanssa. Kasvit istutetaan lajikohtaisesti sopivina istutusajankohtina, jolloin taimien takuu- ja toimitusehdot ovat voimassa.

Kasvualustojen tulee täyttää kullekin kasvilajille ja nurmityypille Viherympäristöliiton hyväksymät laatuvaatimukset.

Taimien toimitus- ja takuuehdot viherrakentamiseen

Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä sen muutosten 666/1999 ja 727/2000 sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten 96/2000 ja 97/2000 mukaiset laatuvaatimukset.

Taimille annetaan kasvuunlähtötakuu. Kasvuunlähtötakuuta ei myönnetä talven yli. Mikäli taimessa todetaan virhe, vastuu tästä virheestä rajoittuu siihen, ettei myyjä veloita kauppahintaa. Kun ostaja lähettää myyjälle kasvuun lähtemättömistä taimista reklamaation, liitetään reklamaation liitteeksi valokuvat sekä taimesta että taimietiketistä. Valokuvassa tulee näkyä koko kasvi, ei vain kasvin osa. Tarvittaessa voidaan reklamaatioon liittää myös lähikuvia kasvista tai kasvinosista. Näiden valokuvien avulla myyjä pääsee paremmin selvittämään kasvuun lähtemättömyyden syitä ja taimierän alkuperää omia jatkoreklamaatioita varten. Taimet saa hävittää vasta sen jälkeen, kun myyjä on kuitannut ostajalle reklamaation hyväksytyksi.  
 
Kasvuunlähtötakuun piiriin eivät kuulu myymälöissä yleisesti ajoittain esiintyvät kasvitaudit ja –tuholaiset. 

Taimien käsittely ja istutus tulee suorittaa ammattitaitoisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää taimien varastointiin työkohteissa. Taimitakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimien käsittelyä.

Taimien saapuessa ostajan on taimia seuraavan lähetysluettelon perusteella ennen rahtikirjan tai vastaavan tositteen kuittaamista tarkastettava, onko toimituksessa sellaisia puutteita tai näkyviä vikoja, joiden voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana. Tällaisista virheistä ostajan on heti ilmoitettava rahdinkuljettajalle ja myyjälle. Mikäli rahtikirjassa ei ole lueteltu kuljetuksessa vahingoittuneita tuotteita, jää vastuu kulljetusvaurioista tavaran tilaajalle.
 
Lähetyspakkausta avattaessa ostajan on tarkastettava, vastaako lähetys määrältään sovittua ja onko taimissa ulkoisesti havaittavia vikoja. Pakkauksen avausvaiheessa havaittavista puutteista ja vioista on ostajan ilmoitettava myyjälle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 7 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Keväällä (kesäkuun loppuun mennessä) toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä saman vuoden heinäkuun 15. päivään mennessä. Syksyllä toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Muulloin toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta. Tainta koskeva virheilmoitus on tehtävä ennen takuuajan päättymistä. Takuu ei korvaa talven, tuhoeläinten, epäsuotuisan kasvupaikan tai muiden ulkopuolisten tekijöiden taimille aiheuttamia vahinkoja. Myyjällä on oikeus suorittaa istutuskohteessa tarkastuskäynti tai vaatia että taimi tuodaan takaisin tarkastusta varten tai pyytää kuvia taimesta.

Takuuta ei anneta taimille, jotka istutetaan suositeltua menestymisvyöhykettään ankarammalle vyöhykkeelle. Takuu ei koske taimia, joilla ei ole tiedossa menestymisvyöhykettä. Isoille havupuille (200 cm ja siitä ylöspäin) ei anneta kasvuunlähtötakuuta.

Takuuta talven yli ei anneta:

 • Ikivihreille lehtipensaille
 • Köynnöksille
 • Perennoille
 • Ryhmäruusuille
 • Maanpeiteruusuille
 • Kukkasipuleille
 • Abies, pihdat
 • Aesculus, hevoskastanjat
 • Fagus, pyökit
 • Taxus, marjakuuset
 • Thuja, tuijat

Takuuta ei anneta paljasjuurisille lehtipensaille, jotka istutetaan kesäkuun jälkeen tai syksyllä ennen niiden tuleentumista. Huom. Kasvuunlähtötakuu ei ole “talven yli” -takuu. Mahdollisia talvivaurioita emme korvaa. 

Seuraaville lajeille/lajikkeille ei anneta takuuta syksyllä istutettaessa:

 • Alnus, lepät
 • Berberis, happomarjat
 • Betula, koivut
 • Caragana-lajikkeet, hernepensas
 • Cotoneaster, tuhkapensaat
 • Laburnum, kultasateet
 • Malus, omenat
 • Douglas, douglaskuusi (suositellaan kevät istutusta)
 • Prunus pensylvanica, pilvikirsikka
 • Salix, pajut

Taimien toimitusajat ja -sisällöt

Taimitoimittaja on velvoitettu lähettämään tilaajalle tilausvahvistuksen, jonka mukaan molemmat osapuolet toimivat.

Tilaaja on velvollinen ottamaan tilaamansa taimet vastaan määrällisesti ja ajallisesti tilauksen mukaisesti. Paljasjuurisia taimia saa toimittaa kevätkaudella kesäkuun loppuun asti. Toimituksen peruuntuminen tai siirtyminen on vahvistettava toukokuun loppuun mennessä.

Tuotteet varataan tilausjärjestyksessä.

Taimitarhalla on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä, mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet luonnonolosuhteiden vuoksi tai tilauksen toimittaminen estyy force majeure -esteiden vuoksi, jos niitä ei ole Suomesta saatavissa.

Toimitusaikojen ja -sisältöjen muutokset

Jos paljasjuurisena toimitettavaksi sovittu taimi vaihtuu tilaajan toimesta astiataimeksi, on tilaaja velvollinen maksamaan astiataimien hinnan mukaan.

Mikäli tilaaja jakaa sovitun tilauksen osatoimituksiin, voi myyjä laskuttaa jakamisesta aiheutuvat kustannukset.

Peruutusturvaehdot

Keväällä/kesällä peruutettaessa 7–20 vrk ennen sovittua toimitusta tilaajalta veloitetaan 10 % tilauksen hinnasta.

Keväällä/kesällä peruutettaessa alle 7 vrk ennen sovittua toimitusta tilaaja on velvollinen maksamaan 50 % koko tilauksen hinnasta.

Syyskaudelle sovittujen toimitusten peruutuksista toivotaan tietoa taimitoimittajalle ajoissa.

Jos sovitusta tilauksesta puuttuu osa, eikä tilaajaa ole informoitu puuttuvista taimista, on tilaajalla oikeus saada korvauksia.

Jos taimitoimittaja peruuttaa sovitun toimituksen, eikä ole ilmoittanut siitä vähintään viikkoa ennen toimitusta, tilaajalla on oikeus saada korvauksia.

Vastuu tuotteen virheestä

Myyjän vastuu tuotteen virheestä rajoittuu taimen hintaan. Myyjä ei vastaa virheellisen tuotteen välillisistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu kaikissa tilanteissa rajoittuu enintään tuotteen laskutusarvoon. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tilaus, mikäli tuotteen hinta on verkkopalvelussa hintavirheen takia selkeästi poikkeava markkinahinnasta.